Suurte võistluste osavõtureeglid


Suurte võistluste osavõtureeglid

Suurvõistlusi - Baby Race, Kriteerium, Derby - reguleerivad nii Eesti Traaviliidu võistlusmäärustik kui ka Suurte võistluste osavõtureeglid.

Osavõtureeglid võistlustele BABY RACE 2020 2-aastastele hobustele

1. Finaal toimub 7. novembril 2020. a. D-2100m autostardist

2. Finaali auhinnafond on 7800 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 3000-1500-900-600-300-300-200-200-200-200-200-200.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 1.septembrini 2020.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 15. juuni 100 €

kuni 1. juuli 200 €

kuni 1. august 300€

kuni 1. september 400€

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12.

Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 €.

9. Poolinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 24. oktoobril 2020, D – 2100m autostardist.

12. Baby Race finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal.

Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2020 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kahel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. Eesti registri hobused, EST märgisega, pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Tasutud makseid ei tagastata.

16. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

17. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

18. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.

Osavõtureeglid võistlustele KRITEERIUM 2020 3 aastastele hobustele

1. Finaal toimub 13. septembril 2020. a. D-2640m, autostardist

2. Finaali auhinnafond on 10 000 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 4000-2000-1200-800-400-400-200-200-200-200-200-200.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 15.augustini 2020.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 15 juuni 100 €

kuni 30 juuni 200 €

kuni 31 juuli 300 €

kuni 15 august 400 €

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12.

Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 €.

9. Poolinaalide või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 29 augustil 2020, D – 2640m, autostardist.

12. Kriteeriumi finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal.

Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2020 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. Eesti registri hobused, EST märgisega, pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Tasutud makseid ei tagastata.

16. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

17. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

18. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.

Osavõtureeglid võistlustele DERBY 2020 4-aastastele hobustele

1. Finaal toimub 12. septembril 2020.a. D - 2640m, autostardist

2. Finaali auhinnafond on 12 200 .

3. Auhinnafond jaguneb vastavalt kohtadele 5000-2500-1500-1000-500-500-200-200-200-200-200-200.

4. Osalejate registreerimine kestab kuni 15. augustini 2020.

5. Osalemisõiguse tasu suurus on sõltuv vastavalt registreerumise ajale:

kuni 15 juuni 100 €

kuni 30 juuni 200 €

kuni 31 juuli 300 €

kuni 15 august 400 €

6. Eeljooks korraldatakse kui osalevaid hobuseid on kuni 12.

Poolfinaale korraldadakse juhul, kui hobuseid on sisse kirjutatud 13 või enam.

7. Osalemisõigus ei ole võõrandatav.

8. Poolfinaali(de) või siis eeljooksu osalemisõiguse tasu on 70 €.

9. Poolinaali(de) või siis eeljooksu stardikohad loositakse.

10. Finaali stardikohad valitakse poolfinaalide või siis eeljooksu põhjal alustades kiireima aja saanud võitjatest (-jast), edasi valivad kiiremad teise koha saanud jne. Võrdse aja puhul on eelis enim teeninud hobusel.

11. Poolfinaalid või siis eeljooks toimub 29 augustil 2020, D – 2640m, autostardist.

12. Derby finaalis saavad osaleda kuni 12 hobust, poolfinaalide puhul mõlema jooksu 5 esimest ning kaks paremat aegade põhjal. 3 poolfinaali puhul: 3 esimest ja 3 aja põhjal.

Eeljooksu korral pääsevad finaali vastavalt võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud hobused.

13. Juhul, kui enne finaali sissekirjutust selgub, et finaalis osalevate hobuste arv on väiksem kui 12, siis pääseb finaali esimene välja jäänud hobune, kes on võistlusreeglite kohaselt, poolfinaali või siis eeljooksu lõpetanud.

14. Poolfinaalidesse või siis eeljooksu pääsevad kõik hobused, kes on osalenud 2020 aastal Tallinna Hipodroomi võistlustel vähemalt kolmel korral ning võistlusreeglite kohaselt jooksu lõpetanud ja maksnud osalemisõiguse tasud. Eesti registri hobused, EST märgisega, pääsevad poolfinaalidesse või siis eeljooksu ilma eelnevate startideta Tallinna Hipodroomil.

15. Tasutud makseid ei tagastata.

16. Kõikidel Tallinna Hipodroomile saabuvatel hobustel peab olema kehtiv tervisesertifikaat.

17. Võistluse korraldaja jätab endale õiguse muuta võistluste toimumise aega.

18. Osalemistasu maksmisega nõustub sissekirjutaja Eesti Traaviliidu võistlusmäärustikuga kui ka Suurte võistluste osavõtureeglitega.